banner.JPG

"Een nieuw begin." 

 

foto's : Jannie Warmolts

Witte donderdag, 18 april 2019

6 flessen zijn in een cirkel geplaatst, zij symboliseren de discipelen. 6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. In het midden staat een klein potje met een driekleurig viooltje, dit verwijst naar het nederig kunnen zijn

“U hebt uw handen vuil gemaakt aan onze voeten,
wij overwegen nog of wij wel samen aan één tafel gaan.
Breng ons te binnen het gebroken brood,
het geheim van het graan, het geeft zich aan de aarde,
sterft…. en breekt uit in leven.
 

Palmpasen, 14 april 2019

De intocht in Jeruzalem: De 8 flessen worden verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de "weg" en 4 flessen aan de andere kant. In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort.

Jezus betreedt de stad, hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt als grote koning de stad binnen. 

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet."
 

Vijfde zondag, 7 april 2019

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen  staan centraal in het verhaal over de wijngaard en de pachters. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant. In de flessen zwaardvormig blad. Tussen de flessen potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

Met geweld beschermen dat wat rechtvaardig lijkt, met geweld nemen wat geen recht doet, bloed en wijn een nieuw begin.

“Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven."

Vierde zondag, 31 maart 2019

De 8 flessen zijn vandaag geplaatst in een achthoek en zijn verbonden door ranken van trouw (klimop). In die flessen bloesemtakken en teer groen ten teken van nieuw leven, een nieuw begin.

“Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.”

Derde zondag, 24 maart 2019

“Wij moeten een nieuw begin maken…. Jullie moeten je leven veranderen” Zo staat het in de Bijbel in Gewone Taal. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor anderen.
"Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een vijgenboom, God is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.”
De 8 flessen zijn zodanig geplaatst dat het van boven af lijkt op een oog. Ook de primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijke groene grassen versterken het beeld van inkeer, van bezinning. De 8 vijgen verwijzen naar het verhaal over de vijgenboom.

“Zie de bloeiende wilg een eerste teken
lente die komen gaat.”

Tweede zondag, 17 maart 2019

De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden.. De Griekse letter chi, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus. In de flessen bloemen van de helleborus. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

Acht…. verbonden door de lijnen van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg…. Christus 
een moeilijke weg te gaan en een visioen op een nieuw begin.

Eerste zondag, 10 maart 2019

Acht glazen flessen zijn bekleed met rietstengels. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. (Op de 8e dag begint een nieuwe week (na 7 dagen)). Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. De 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel, als symbool voor de aarde. Een kring verbonden door ranken (klimop) van trouw voor een nieuw begin.