banner.JPG

Liturgische schikking

De adventsweken, thema: “Geef Licht”
De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waar om heen kransen worden geschoven.

Driehoek
De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God. Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.

Kransen
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

Kleur en materiaal
Micha is een man van soberheid. In deze serie van advent schikkingen wordt soberheid verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.

Horizontaal
De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde

Foto's: Jannie Warmolts

 

Woensdag 25 december Kerst

Advent en kerst had als thema "Geef licht". Aan de hand van het Bijbelboek Micha maakten we elke week een krans. De kroon op al deze kransen is met Kerst de bol in top vol licht en witte bloemen. "Het licht schijnt in de duisternis".

Zondag 22 december 4e advent

De vierde en laatste krans is groen van de klimop. Groen is een hoopvolle kleur, de kleur van leven. In de natuur symboliseert de klimop “trouw”, door zijn sterke hechtwortels aan de ondergrond. Klimop is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. De plant is het hele jaar groen. De klimop biedt schuilplaatsen aan vogels en insecten. Het is een laatbloeier die bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid.

Micha zegt dat de Eeuwige trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar één met omwegen, zoals die van de kronkelige klimop.

Zondag 15 december 3e advent

Zondag verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst.

Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een snoer pinda’s voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

Zondag 8 december 2e advent

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger.

De tweede krans is één met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent.

De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar de wapens die onklaar zijn gemaakt. Oorlogswerktuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen. de cirkel met de punten lijkt op een soort eg, een
landbouwwerktuig.

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Oorlogen zijn verleden tijd. De Heer komt nabij. De mensheid is onder leiding van het "Goede" in staat om zichzelf te ontdoen van het kwade.

Zondag 1 december 1e advent

De krans rust op 3 steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool voor de Drieëenheid. Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. De plukjes schapenwol symboliseren de schapen.