banner.JPG

Liturgische schikking

Het thema voor Advent en Kerst is: “In een ander Licht”.

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker.
Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet.
De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven!

Licht staat centraal in deze schikking en lezingen. Bij de schikking staan 4 adventskaarsen. We hebben gekozen voor de gouden kleur, de kleur van zonlicht. We zien een opkomende zon. We leven toe naar de komst van het Licht.

 

Foto's: Jannie Warmolts

Zaterdag 25 december Kerst

We zien dat de zon helemaal is opgekomen. Er zijn nog meer stralen in de schikking geplaatst en bloemen zijn tot bloei gekomen. Er zijn sterren in de schikking verwerkt en er is een lichtsnoer in verweven om de schikking nog meer te laten stralen.

Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.”

Het is vandaag 25 december, één van de kortste dagen in het jaar. Buiten is het vroeg donker en overal ontsteken mensen het licht. Licht, we verlangen er naar en we hebben het ook nodig. 

Tekst bij deze schikking: Johannes 1:4

“In het Woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen.”

In het licht van kerst, de komst van Christus, zo schetst Johannes, is ook het leven zelf gekomen. Licht en leven. In de paaskaars zien we beiden iedere zondag. De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het betekent de komst van het leven zelf.

Zondag 19 december 4e advent

Vandaag is het de 4e Adventszondag, nog maar een paar dagen en het is Kerst. De zon gaat steeds meer stralen, de takken worden langer en talrijker. De wilgenkatjes laten het licht al zien. Voor de schikking staan twee amaryllisbollen, ze zijn nog in knop. De bloemen zijn nog niet zichtbaar… ze bevatten een geheim.

Het staat symbool voor de twee zwangere vrouwen, Maria en Elisabeth. Maria die zwanger is bezoekt haar oude tante Elisabeth die ook zwanger is. En als Maria haar begroet, meldt het kind van Elisabeth zich ook. Het springt op in haar buik. Vol van de Geest roept Elisabeth het uit naar Maria: je bent de meest gezegende van alle vrouwen! En ze prijst Maria dat ze de woorden van de Heer heeft geloofd.

Verborgen in de bol, groeiend naar licht,
nieuw leven, gezegende toekomst.

Zondag 12 december 3e advent

Johannes houdt toespraak, zeg maar gerust een donderpreek. Hij spreekt de mensen zelfs aan met 'adderengebroed'! Toen Johannes klaar was met zijn rede, vroegen de mensen hem wat ze hiermee moesten. Johannes maakte zijn woorden klein en concreet en zei: "wie twee stel onderkleden heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen".

Liturgische tekst bij deze schikking: Lucas 3: 7-18

Het koninkrijk van God is geen luchtfietserij. Geen grote woorden over een ideaal dat nooit werkelijkheid kan worden. In het koninkrijk van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door wat wij doen: delen van wat je hebt, en genoegen nemen met wat je hebt.

Voor de symbolische schikking zijn er tussen de stralen tarwe-aren geplaatst. Granen waar brood van wordt gemaakt. Voor de opgaande zon liggen twee challah-broden. Brood om te delen en ook als verwijzing naar de komst van Jezus - brood des levens! De challah is een zoet gevlochten brood dat de verbondenheid met God en elkaar tot uitdrukking brengt, het brood wordt traditioneel gegeten op de avond voorafgaand aan de Shabbat.

Zondag 5 december 2e advent

Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer. Voor de schikking staat een glazen schaal met water. Daarin drijft een jakobsschelp met daarin een brandend waxinelichtje. Dopen met het licht.

Liturgische tekst bij deze schikking: Lucas 3: 3

Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan. Hij laat er geen gras overgroeien, maar komt met een boodschap. Hij verkondigde dat de mensen tot inkeer moesten komen en dat ze zich moesten laten dopen.

Jezus, U bent het licht in ons leven, Laat nimmer toe dat het duister tot ons spreekt!

Zondag 28 november 1e advent

“Licht” staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Hij zal het volk gereedmaken voor de komst van de Heer. Het verhaal gaat ook over de aankondiging van een nieuwe tijd.

De opkomende zon is nog maar klein. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie schijnen! We gebruiken voor de zonnestralen gedroogde grassen. Vóór deze schikking ligt een in wol en linnen verpakte gele vrucht, “geweven als een mantel, veilig en beschermd, het moet nog tot bloei komen”.

De eerste kaars wordt nu aangestoken.

“Gedroogde grassen, als stralen van de zon, -Morgenlicht- vol verwachting!”