banner.JPG

Liturgische schikking

16 april 2022 Stille Zaterdag
MAAR op de eerste dag van de nieuwe week ….
7+1 maakt 8. Acht is het getal dat de nieuwe dag symboliseert. Een ster in de nacht geeft licht.
Bij de schikking wordt een 8 puntige ster geplaatst en de rood gekleurde anemonen van gisteren zijn vervangen voor 8 witte anemonen.

Het daglicht lonkt,
de nieuwe dag breekt aan
de toekomst opent zich
Er komt licht
We gaan de toekomst tegemoet.

Het is als een vlammetje dat we in de Paasnacht ontsteken om er de paaskaars mee aan te steken.

Foto: Jannie Warmolts

 
 

15 april 2022 Goede Vrijdag

Vandaag gedenken we het lijden en sterven van onze Heer. In de symbolische schikking is de verlatenheid te voelen. De zwarte lap drukt deze verlatenheid uit. Onder het kruis is het geknakte leven te zien, met druppels bloed, de anemonen, in de zwarte aarde.

14 april 2022 Witte Donderdag
Vandaag lezen wij uit Lucas over het Pesachmaal, het feest van het ongedesemde brood. De Apostel Johannes schrijft ook over de voetwassing, een verhaal dat in onze dienst niet zozeer voorkomt maar wat bij de meesten een bekend verhaal zal zijn. Jezus die voor het aanliggen aan tafel voor het Pesachmaal de voeten van zijn leerlingen wast. Jezus laat eens te meer zien hoe je kunt dienen en kunt voorleven zoals een leraar dat voor zijn leerlingen doet.

Witte donderdag is een moment dat ons er weer aan herinnert nederig en dienstbaar de weg van de Heer te gaan. Elkaar dienen, ook dat is leven met het oog op de toekomst.
In de bloemschikking wijst de schaal met handdoeken natuurlijk naar deze voetwassing. Een tros druiven verwijst naar de wijn en dan is er nog ongedesemd brood.

 

10 april 2022 6e zondag Veertigdagentijd - Palmpasen

Vandaag is het de 6e zondag in de Veertig Dagen Tijd - Palmzondag
Hij staat in het teken van de " Zeven werken van Barmhartigheid " en is dit keer "de vreemdeling herbergen ".

In de schikking is de liturgische kleur Rood.
Rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en het bloed van Jezus. Het symboliseert hier de weg die Jezus ging naar Jeruzalem. Zijn weg zal voeren naar het Kruis, zijn dood maar ook zijn opstanding uit de dood en leven in het Eeuwig Licht.
De rode loper is gemarkeerd met groene takken zoals buxus en laurier.

Zachtmoedig, weet hebben van lijden,
van angst, geen uitweg zien,
de weg gaan van een lastdier,
als dienstknecht in het Licht van de Barmhartige,
je gedragen voelen.

" Geef ons ogen om te zien wat leven in Uw Licht betekent "

 
3 april 2022 5e zondag Veertigdagentijd
Op het rooster voor vandaag stond de lezing uit Lucas 20 vers 9 t/m 19.
Een derde gelijkenis in deze Veertigdagentijd. Jezus gebruikt het beeld van een man met een wijngaard. De man gaat op reis en verpacht de wijngaard aan een aantal wijnbouwers. Op enig moment wil de man de vruchten van zijn investering zien en stuurt tot tweemaal toe een knecht om het geld op te halen. Nadat beide knechten zijn afgeranseld, stuurt de eigenaar zijn zoon. Je zou kunnen zeggen: daarmee stuurt hij zijn meest nabije.
Maar de zoon moet zijn komst met de dood bekopen.
Het is helder dat Jezus hier op zichzelf doelt.
Op weg naar Jeruzalem wordt steeds duidelijker wat Jezus te wachten staat. Jezus weet wat er gaat komen, maar ontwijkt de situatie niet.
 
27 maart 2022 4e zondag Veertigdagentijd

Lucas 15: 11-32
Een bekend gedeelte uit de Bijbel over o.a. de gelijkenis van de verloren zoon. In deze gelijkenis staat het huis van God de Vader centraal. Daar is voor iedereen plek en het is er goed. De jongste verloren zoon keert na een verkwist leven terug naar huis. De oudste zoon, die er altijd is gebleven, heeft nog niet ontdekt dat hij het beter heeft dan hij beseft. 

In de schikking zien we meer groen. Er zijn takken ingestoken met uitlopend groen en de eerste bloesems. Het roze kleurt in deze schikking. We zien het wit van Pasen door het paars op deze 4e zondag in de veertigdagentijd. Feestelijk en symbolisch voor een nieuw begin.

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis!
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoor hier in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest voor jou bereid.

20 maart 2022 3e zondag Veertigdagentijd

Het gaat in de tekst in Lucas 13 over vrucht dragen.
Als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden.
Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, is een prachtig symbool voor deze dag.

Goede God,
U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen

13 maart 2022 2e zondag Veertigdagentijd

EEN STEM UIT DE WOLK BEVESTIGT WIE JEZUS IS
 
Ging het vorige week nog over de ongeplaveide weg die de 40-dagentijd is, vandaag staat de WOLK centraal.
We lezen over de verheerlijking van Jezus. Hij is met van zijn discipelen op de berg Tabor. Een berg van 588m hoog, eenzaam op de vlakte in het noorden van Israëvlakbij het meer van Galilea.
Blijkbaar was het een flinke tocht  er naar toe en werden er zware gesprekken gevoerd, want uiteindelijk vallen Petrus, Jakobus en Johannes in slaap.
Als ze wakker worden, zien ze dat Jezus een ontmoeting heeft met de twee groten uit de Joodse traditie: Mozes en Elia.
 
Een stem uit de wolk bevestigt dan wie Jezus is: "Dit is mijn zoon .. mijn uitverkorene ... luister naar hem!".
 
Zo wordt Jezus bevestigd op de weg die hij moet gaan vanaf dat moment. Een moment om bij stil te staan ... om stil van te worden ... een heilig moment .. 

6 maart 2022 1e zondag Veertigdagentijd

De tijd voor Pasen noemen we de Veertigdagentijd (of Vastentijd). In de Veertigdagentijd trekken we als het ware door de woestijn om tot inkeer te komen, ons te bezinnen en ons te matigen. Wij hebben een weg gelegd van stenen, het is geen geplaveide weg, maar een weg vol struikelblokken. Elke week plaatsen we er iets bij en ook een extra waxinelichtje. Het wordt steeds lichter. Met Pasen staat de woestijn in bloei.


Aan het begin van deze Veertigdagentijd lopen we aan de hand van Lucas eerst met Jezus de woestijn in en lezen we hoe Hij door Zijn tegenspeler wordt uitgedaagd. Drie beproevingen: een steen die brood kan worden, de macht over de wereld in handen kunnen krijgen en God uitdagen door van de tempel te springen. Tot drie keer toe gaat Jezus niet in op de vraag, maar wijst Hij op wat er geschreven en gezegd is.
Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen”, we plaatsen in de schikking kleine broodjes tussen de stenen als verwijzing naar die tekst.