banner.JPG

Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Wie draagt ons en hoedt ons, omarmt ons,
wie anders dan Gij, Geest van God

foto's: Jannie Warmolts


Symboliek in de schikking:
In de schikking zien we een vorm die verwijst naar de weg die mensen gaan.
Op die weg zien we verschillende bloemen die een mensenleven verbeelden.
De oplopende hoogte van de schikking verwijst naar de verbinding tussen de aarde en de hemel en de hemel en de aarde.

“Open je handen”
Dat is het thema voor de symbolische schikkingen in de Veertigdagentijd, de Goede Week en met Pasen. De basis van alle schikkingen is een stevige stronk waarop twee handen van glanzend metaaldraad zijn bevestigd. We hebben voor metaaldraad gekozen omdat dit sterk is en tegelijk iets fragiels heeft. Wanneer het licht erop valt zie je een schittering en zijn de handen goed zichtbaar. Op andere momenten moet je goed kijken om de handen te kunnen zien. Deze handen hebben een dubbele betekenis. Ze staan voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar, om op een ander moment als sterk en dragend ervaren te worden. Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen. Jezus is daarbij de mens bij uitstek die Gods dragende en delende handen zichtbaar heeft gemaakt. In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken waar onze handen kunnen delen, troosten of helen.

Symboliek in de schikking:
Een gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor deze schikking.
De drie zijden staan voor geloof, hoop en liefde.
Dat zijn de drie ankers in ons leven, de basis van ons bestaan.
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we stil bij de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
Het thema is: “Verlangen naar troost”.
Verbonden met ons en verbonden met het Licht van God.
De draden waarmee we die verbondenheid aangeven, hebben verschillende kleuren.
Die kleuren vertellen over het unieke van al die levens.

De draad van de liefde verbindt mij met jou
De draad van het gemis verbindt mij met jou
Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen
Altijd is er die draad met jou ze doorkruist alle andere draden
Ze geeft betekenis aan alle levensdraden
De draad van de liefde verbindt voor altijd
De draad van ’t gemis verweeft zich met die van de liefde.