banner.JPG

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse gemeenteavond.
Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 24 april a.s. in de Graankorrel. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. We sluiten uiterlijk om 22.00 uur af.

De agenda en de notulen van de vorige gemeenteavond treft u aan in de kerkgroet van april >>